Italy

Hello hooray / Generation landslide

K 16248 / 1973